Renovering av villor och flerbostadshus

Fönsterbyte i flerbostadshus / BRF

Fönsterbyte är en viktig del av underhållet i ett flerbostadshus och BRF. Fönsterna måste vara i toppskick för att skyda från dåligt väder och skaffa komfortmiljö. Med stigande värmekostnader blir det dessutom viktigt att se till att fastigheten är så energieffektiv som möjligt. Nya fönster hjälpa er att spara pengar samt göra bostäder och lokaler trivsammare att vistas i året runt.


Bild 1. Våra PVC fönster i flerbustadshus i Helsingborg

Vi har en bredd kunskap kring allt som rör fönster. Vår lång erfarenhet av fönster till alla typer av fastigheter gör att vi vet vilka krav som ställs i olika situationer och kan hjälpa Er att möta dem alla.

Vi hjälper er genom hela processen, från att bestämma utseende till vilka funktionella krav ni vill ställa – allt från bullernivåer till isoleringsegenskaper.


BILD 2. Våra aluminium fönster i förskola i Örtofta
När det ändå är dags att byta fönster tänk på att det kan bli mycket lönsamt att samtidigt tilläggsisolera ytterväggarna utvändigt, måla fasaden eller göra andra renoveringsprojekt. Det innebär mer jobb men kan sänka dina uppvärmningskostander ännu mer eller snygga till bygnaden.

BILD 3. Våra PVC fönster i Hedemora. Vid fönsterbyte har också fasadrenovering utförs.
 

Vi har hög kompetens när det gäller fönsterbyte i flerbustadshus , BRF samt andra komesialla fastigheter. Våra medarbetare har en bredd bakgrund från olika områden inom fönsterbranschen. Allt från konstruktion och tillverkning till montage och service därför kan vi välja rätt lösningar från början.


BILD 4. Våra PVC fönster i Borlänge.


Klicka på texten för se mer bilder   ***  GALLERI ***