Fönsterbyte i villor och flerbostadshus

Aluminium fönster

MB-70 är ett så kallat varmt system, dörrar och fönster i det här systemet lämpar sig för alla klimatförhållanden och alla byggnadstyper, särskilt för bostadsbyggnader där värme- och ljudisolering är en viktig faktor som starkt påverkar valet av fönster. Profilformen gör det möjligt att skapa smäckra och beständiga. dörrkonstruktioner. Systemet MB-70 kännetecknas av en låg värmegenomgångskoefficient (U-värde) tack vare användning av speciellt framtagna köldbryggor och packningar. När det gäller estetik, form, beständighet och funktion, överensstämmer dörrarna i detta system med standarder för värmeisolering för byggnader samt standarder för miljö- och hälsoskydd. Användning av dessa dörrar innebär värmebesparing samt skydd mot kyla och buller


MB-86 är ett modernt aluminiumsystem som används för utförande av arkitektoniska konstruktionsmaterial som kräver värme- och ljudisolering, t.ex. olika fönster- och dörrtyper, gångskydd, skyltfönster, rumskonstruktioner. Systemets profiler består av 3 kammare. Profildjup för fönster är 86 mm (fönsterkarm), 79 mm (fönsterblad), och för dörrar 86 mm.
De använda djupen för karm och blad medför att man vid stängning får en slät yta utvändigt. Systemet MB 86 kännetecknas av en låg värmegenomgångskoefficient (U-värde) tack vare användning av speciellt framtagna köldbryggor och packningar. Detta är en viktig faktor i och med de ökande kraven avseende energihushållning och miljöskydd. UF-koefficienten för konstruktioner inom systemet MB 86 är mellan 0,7 och 1,3 W/m2K, beroende på använda profiler och tillbehör. I systemet använts ”omega”-formade köldbryggor med bredden 34 (fönster) respektive 24 (dörrar) mm, gjorda av glasfiberförstärkt polyamid.


Design
Karmarna levereras anodiserade eller pulverlackade enl RAL färgskalan (180 färger).
Möjlighet att böja Al-profiler till bågar
Möjlighet att använda olika typer av paneler där tjockleken på glasrutorna sträcker sig från 14 till 50mm, och för dörrar från 5 till 41mmMonteringsdetaljer
Inbyggda monteringsdetaljer och mekanik enl Euro standard. Endast materiel från kända tillverkare som ROTO, GEZE, Dr HAHN används 

Tester och certifikat
 MB fönster och dörrar är godkända av Byggforsknings Institutet i Warsawa.
MB profiler försedda med bullerskyddande glas uppvisar Rw värden på 47dB, enl. laboratorietester utförda av IFT Rosenheim Tyskland.
Isolerglaspaketen är testade och godkända av Statens Provningsanstalt gäller 2 glas 4/16Ar/4. K-värde = 1,0