Fönsterbyte i villor och flerbostadshus

Takrenovering

Alla fastigheter kommer att behöva en takrenovering under husets livslängd. Väder och vind sliter ditt tak oavsett om det är lera-, betongpannor eller plåttak och det är viktigt att man utför lämpliga reparationer så att tak  inte förlorar vare sig sitt estetiska utseende eller skyddande egenskaper.BILD 1. Tak i Säter innan renovering

Innan man beslutar sig för vad som skall utföras måste man kontakta byggnadsnämnden och ta reda på vilka villkor som gäller för att få bygglov för de tilltänkta åtgärderna. Nämnden har ofta synpunkter på materialval. Vi kan hjälpa er igenom bygglovsprocessen.


BILD 2. Tak i Säter efter renovering

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och takrenovering är inget undantag.

Processen utgår från en noggrann inventering av takets status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. Tillsammans med fastighetsägaren fattas sedan beslut om renoveringens omfattning och slutligt utseende. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera de boende.BILD 3. Tak i Säter efter renovering
 Vi kan även hjälpa dig med beställninig och leverans av nytt tak till byggplatsen. 

 Vi erbjuder er en bekväm och effektiv helhetsentreprenad vid takrenoveringsprojekt. Ring oss för mer information.

BILD 4. Tak i Säter efter renovering

Klicka på texten för se mer bilder   *** GALLERI ***