Fönsterbyte i villor och flerbostadshus

Datapolicy

Om information på webplatsen

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Sydfönster AB inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är själv ansvarig för eventuell påverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Cookies, webb-beacons och liknande teknik

När du besöker eller använder vår webbplats och kommunikationskanaler (såsom e-post), så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webb-beacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Integritets- och Sekretesspolicy

Denna Integritets- och Sekretesspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Sydfonster.se webbplats och applikationer där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Vi anser inte att personuppgifter omfattar information som har anonymiserats eller aggregerats på så sätt att den varken med hjälp av annan information eller på annat sätt kan användas för att identifiera en specifik fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy med 30 dagars varsel för befintliga användare. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida. Vi kan dessutom komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Sydfonster.se är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Sydfönster AB Org. Nr: 556919 5794, Bolagsgatan 3, 233 51, Sverige (nedan benämnt Sydfönster) är personuppgiftsansvarig. Sydfönster är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Personuppgifter?

Då du besöker Sydfönster webbsida lämnar du bland annat din ip-adress och annan teknisk data, vilket är personuppgifter. Genom att du fyller i vårt kontaktformulär lämnar du även andra personuppgifter. För att kunna hantera din förfrågan ber vi dig att lämna namn, telefonnummer, emailadress och hemadress. För det fall att du blir kund hos oss kommer vi därtill behandla andra kategorier av personuppgifter, såsom betalningsinformation, betalningshistorik och köpinformation.

 1. När du besöker vår hemsida samlar vi följande uppgifter:
 • Tekniska data (t.ex. IP-adress och cookie-information)
 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Information om hur du har interagerat med oss (t.ex. vilka av våra webbsidor som du har besökt)

Vi samlar in dessa uppgifter för att förbättra webbplatsens innehåll, göra användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.

Sydfönster AB har ett berättigat intresse av behandlingen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra besökares/kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

 1. För marknadsföring av våra tjänster och produkter samlar vi följande uppgifter:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress)

Behandlingar som utförs:

 • Utskick av reklammaterial
 • Telemarketing (uppringning)
 • Mötesbokningar, om- och avbokningar
 • Hantering av beställningar
 • Hantering av betalning och fakturering.
 1. När du är kund hos oss samlar vi följande uppgifter:
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, emailadress, hemadress)
 • Fastighetsbeteckning och/eller lägenhetsnummer
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar
 • Köpinformation
 • Ev. annan information du själv väljer att lämna

Vi samlar dessa uppgifter för:

 • Identifikation
 • Mötesbokningar, om- och avbokningar
 • Hantering av beställningar
 • Hantering av betalning inklusive eventuell kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden
 • Hantera ROT-avdrag
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen och reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte på att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Marknadsföring

Information som vi samlar in från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje parter såsom säljarföretag, databyråer och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information och navigationsinformation.

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: adressuppgifter, fastighetsuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig, samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Informationsinsamling genom delning och registrering i sociala medier.

Vi kan även komma att erbjuda tjänster som gör det möjligt att dela information i sociala medier.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige och i Polen och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter där sådan information överförs till en plats utanför EES.

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, kryptering av data och behörighetskontroller.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi, för att kunna utföra de tjänster som du beställer av oss, behöva anlita tjänsteleverantörer som finns inom och/eller utanför EU/EES. Om vi använder sådana har vi i sådant fall ingått ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med de anlitade tjänsteföretagen som därigenom har åtagit sig att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som följer av den lagstiftning som syftar till att skydda dina personuppgifter.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som själva är personuppgiftsansvariga. Att företaget är personuppgiftsansvarigt innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi i vissa fall delar dina personuppgifter med är: statliga myndigheter (exempelvis skatteverket) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan föreskrift (exempelvis vid rot-avdrag), företag som säljer våra produkter (agenter), företag som utför transporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som själva är personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i ditt land

Kontakta oss

Du kan kontakta oss online när som helst. Om frågor inte besvaras online, så kan du skriva till oss:

Sydfönster AB
Bolagsgatan 3
233 51 Svedala
Mail: info@sydfonster.se